Kulturföreningen EJNAR

Kulturföreningen Ejnars syfte är att möjliggöra kulturupplevelser i Dalarna med Sollerön som bas.
Arbetet präglas av kvalitet, mångfald, tolerans, skratt och eftertanke.

Välkommen till vår webbplats: www.kulturejnar.se

E-post: info@kulturejnar.se