Karl Lärkas vänner

Föreningen verkar för att bevara intresset för Karl Lärkas livsgärning som folklivsforskare och fotograf. Föreningen informerar om kulturarvet i vid mening. Det kan handla om materiella föremål, dräkter eller byggnader men även berättelser, sånger, folktraditioner och samhällsutveckling. Under sommaren anordnas två berättarkvällar och en kulturdag med årsmöte. Föreningen ger årligen ut Lärkabladet.

Samfundets kontaktperson:
Bus Gunnel Åkesson, Åsbyvägen 11, 703 75 Örebro
eller Utanmyravägen 69, Sollerön.
e-postadress gunnel.akesson@telia.com
tel 073-9783365

Medlemskontakt:
Gudrun Bond, Soldvägen 3, 792 90 Sollerön
e-postadress bondgudrun@gmail.com
Gäller även för adressändring för medlem.

Samfundets plusgironummer är 23 40 11-5

Styrelsens sammansättning
Ledamöter: Bus Gunnel Åkesson, ordförande, Christer Bergin, 1:e vice ordförande, Ann-Margret Ström, 2:e vice ordförande, Urwärs Stefan Hamréus, Gudrun Bond, skattmästare, Mathias Bäck och Ola Måspers.

Suppleanter: Mats Persson, Maria Lärka Lundback, Suzanne Danielsson, Henry Johansson, Brygt Folke Wejkum, Johanna Tysk och Sylvia Måsan sekreterare.

Valberedning: Göran Bond och Tommy Lundberg.