Gesunda Byförening

Kontaktperson: Stig Wass
Adress: Gesundavägen 105
Postadress: 792 90 Sollerön
Mobil: 070-543 20 59
E-post:stig@wass.se
Webb: www.gesunda.se
Besöksadress: Gesunda bystuga Bengtsvägen 3

Föreningen har även en minnesfond som kan användas till uppvaktningar, begravningar m.m.

Bystugan uthyres till fester, dop, födelsedagar, bröllop m. m. för ca 60 personer.
Uthyrning och information:
Maivor Löfgren
Mobil: 070-320 57 69
E-post: gesundabystuga@gmail.com