Återbruket Klippen ideella förening

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av second hand-försäljning av skänkta varor och restaurerande av skänkta varor samt med särskild målsättning att verka för en hållbar lokal samhällsutveckling, skapa överskott som bör gå till allmännyttiga ändamål i Mora kommun samt verka som en social mötesplats och minska utanförskapet i lokalsamhället. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Känner du att du vill bidra till att uppnå föreningens ändamål är du varmt välkommen som medlem!

Medlemsavgift: 50:- Betala via Swish.
Meddelande: Förnamn Efternamn + medlem
Mejla sedan samma uppgifter till: aterbruketklippen@gmail.com

Organisationsnummer: 802530-7474

Postadress:
Återbruket Klippen
c/o Ingemar Berglund
Soldvägen 22
792 90 SOLLERÖN

Kontonummer: 8166-1 , 704 526 201-6
Swish: 123 361 98 30

Kontaktsida FB: https://www.facebook.com/aterbruketklippen

Stadgar Återbruket Klippen ideella förening:

Stadgar Återbruket Klippen ideella förening

Styrelse

vald vid årsmötet 20 April 2023

Ordförande
Anders Stenberg

Ledamöter
Bengt Lindborg
Britti Halvarsson
Jon Böhlmark
Maj Artelius
Petter Kättström

 Suppleanter
Daniel Nilsson
Jenny Hedberg

Valberedning
Karin Persson
Olov Mattes