Återbruket Klippen ideella förening

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av second hand-försäljning av skänkta varor och restaurerande av skänkta varor samt med särskild målsättning att verka för en hållbar lokal samhällsutveckling, skapa överskott som bör gå till allmännyttiga ändamål i Mora kommun samt verka som en social mötesplats och minska utanförskapet i lokalsamhället. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Känner du att du vill bidra till att uppnå föreningens ändamål är du varmt välkommen som medlem!

Medlemsavgift : 50:- Betala via Swish.
Meddelande : Förnamn Efternamn + medlem
Maila sedan samma uppgifter till : aterbruketklippen@gmail.com

Organisationsnummer : 802530-7474

Postadress :
Återbruket Klippen
c/o Ingemar Berglund
Soldvägen 22
792 90 SOLLERÖN

Kontonummer : 8166-1 , 704 526 201-6
Swish : 123 361 98 30

Kontaktsida FB: https://www.facebook.com/aterbruketklippen

Stadgar Återbruket Klippen ideella förening:

Stadgar Återbruket Klippen ideella förening

Årsmöte – Klippen

Årsmöte – Klippen

Medlemmar i Återbruket Klippen kallas till årsmöte den 29 April klockan 19.00 Mötet sker i ...