Förbundet Brandkåren Norra Dalarna(Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen) igång fr.o.m. 1/1 2019 – ny hemsida!

Ny webbplats för Brandkåren Norra Dalarna
Som en tidig julklapp lanserade Brandkåren Norra Dalarna den 19 december sin webbplats. Detta eftersom räddningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen från och med 1 januari kommer att ingå i ett förbund.
Tanken med det nya förbundet är att brandkårerna ska vara starkare och ha mer resurser än vad en enskild brandkår i en liten kommun kan ha på egen hand. Den digitala utvecklingen har medfört att många människor vill kommunicera på ett nytt sätt. Därför är en mobilanpassad webbplats som bygger på förbundets olika målgrupper ett viktigt kommunikationsverktyg.
– Jag är glad för den moderna webbplatsen. Den stärker våran tillgänglighet för invånarna i kommunerna, säger Johan Szymanski, förbundsdirektör för Brandkåren Norra Dalarna.

Brandkåren Norra Dalarnas nya webbplats byggs i samma verktyg som Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuners nya webbplatser. Kommunernas webbplatser är under uppbyggnad och planeras lanseras i januari och februari 2019. Genom att bygga i samma plattform, med liknande design och med samma funktioner kommer det bli enklare att dela aktuell information mellan de olika webbplatserna.

Mycket av den information som idag finns om räddningstjänsten på kommunernas webbsidor kommer att succesivt anpassas och flyttas över till Brandkåren Norra Dalarnas nya webbplats. Det kan därför hända att det inledningsvis saknas en del information där.

Välkommen in på förbundets nya webbplats: wbrand.se

2019-01-10 11.10