FN: Miljardnota för väderkatastrofer

Väderkatastroferna de senaste 20 åren har kostat motsvarande 20 500 miljarder kronor, enligt FN-organet för katastrofberedskap, UNISDR. Allra störst har de ekonomiska förlusterna varit i USA, Kina och Japan. Det är en ökning med 250 procent jämfört med de 20 föregående åren.
Vanligast är orkaner och översvämningar, som under perioden 1998-2017 ledde till 1,3 miljoner människors död och att 4,4 miljarder människor skadades, blev hemlösa ellerbehövde nödhjälp.

2018-10-11 14.30