Fler barn och unga ringer Bris

Antalet samtal till Bris, Barnens rätt i samhället, har ökat med åtta procent de senaste tre åren. Detta enligt en ny rapport från Bris, som bygger på 77 500 kontakter från barn och unga.
Samtalen rör allt allvarligare ämnen, bland annat har unga som ringer om självmordstankar ökat med 66 procent och självdestruktivitet med 64 procent.
Många berättar dessutom om bristande stöd från socialtjänsten, elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.
– En röd tråd i de här samtalen är svårigheten att få hjälp, Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Allvarligare ämnen i Bris-samtal
Under 2016-2018 ökade samtalen till Barnens rätt i samhället, Bris, med 8 procent. Så här stora var ökningarna av samtalen bland olika kategorier.
Självmordstankar: 66 procent
Självdestruktivitet: 64 procent
Mobbning: 48 procent
Ätstörningar: 47 procent
Bristande stöd från samhället: 31 procent
På grund av våld: 31 procent

Samtalen bygger på 77 500 kontakter de tre senaste åren.

2019-03-14 14.05