Sollerö Vävstuga - Emgart

Sollerö Vävstuga Emgart: Årsmöte

PÅMINNELSE om Sollerö Vävstuga Emgarts ÅRSMÖTE
Onsdag 30 sept. kl. 18.30
Plats: Vävstugan. VÄLKOMMEN!
Under hösten har vi våra gemensamma vävkvällar måndagar kl 18.00.
Terminsavgift: 500 kr + medlemsavgift.
Välkommen att väva (i mån av plats)!