Sälens Samfällighetsförening: Ordinarie föreningsstämma

Sälens Samfällighetsförening håller ordinarie
FÖRENINGSSTÄMMA
Söndagen den 28 juni 2020 kl. 17.00 i Gesunda Bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Möteshandlingar finns på Sockenkontoret samt på föreningens hemsida http://salenvagen.se, senast 10 dagar före stämman.
Vi bjuder på kaffe, the och kaka.
(Bystugan har stora möjligheter för oss att hålla avståndet.)
Välkomna!

Styrelsen