Ryssa-Gesunda Vvof: Årsmöte

Ryssa-Gesunda Vvof
håller ÅRSMÖTE i Gesunda bystuga
Fredagen den 17 juli 2020, kl 19.00.
Ärenden enligt stadgarna.
Ev. utträde ur Sollerö Älgskötselområde.
Enligt Länsstyrelsen Dalarna har varje medlem rösträtt.
En röst per medlem.
Lämna jakträttsbevisen i brevlådan som finns i Ryssa och Gesunda.
Välkomna!

Styrelsen