MicroNät: Intresserad av luftburet bredband Radio-Fiber?

Vi projekterar nu för en mast i Gesunda som täcker stora delar av bland annat Sollerön, Ryssa, Mångberg, Björka och Gesunda.
Nu har du som är intresserad av våra produkter och tjänster möjlighet att träffa oss på plats i Sockenhuset, Sollerön. Tisdag 8/9 kl. 12.00-17.00
Har du inte möjlighet att träffa oss kan du göra din beställning på micronat.se eller på telefon 0660-20 60 00.
Se annonsen i Solleröbladet nr 15 !

MicroNät
www.micronat.se