Gesunda Motionsklubb: Årsmöte

GESUNDA MOTIONSKLUBB kallar nya och nuvarande medlemmar till ÅRSMÖTE Söndag 7 april kl. 17.00 i Gesunda bystuga Motioner ska vara inlämnade senast 24 mars till gesundamotionsklubb@gmail.com Vi bjuder på smörgåstårta! Varmt välkomna! STÖD GMK genom att betala in medlemsavgiften för 2019! Enskild: 100 kr Familj: 200 kr PLUSGIRO: 62 22 06-1 SWISH: 123 311 36 […]

Sollerö Fruktodlarförening: Årsmöte

ÅRSMÖTE Sollerö Fruktodlarförening Måndag 15 april kl. 18.00 i Sockenhuset I samband med årsmötet kommer Ove Eriksson, miljöspecialist från Trafikverket, och informerar om deras arbetet med den södra delen av vår unika äppelträdsallé. Ta chansen att få svar på dina frågor och lämna synpunkter. Naturligtvis bjuds det på fika. VARMT VÄLKOMNA!

Sollerö Fiskevårdsområde: Årsmöte

Sollerö Fiskevårdsområde ÅRSMÖTE söndag 28/4 kl. 17.00 i Brasrummet på Stoltgården Ärenden enl. stadgarna Mötesdeltagare med fullmakt skall anmäla detta senast 11/4 på tel: 0705-785 234 Vi bjuder på kaffe. SOLLERÖ FVOF

Sollerö Konsumentförening: Föreningsstämma

SOLLERÖ KONSUMENTFÖRENING Håller Föreningsstämma i Sockenhuset Sollerön, Torsdagen den 2 maj kl. 19.00 FÖRHANDLINGAR – BINGO – KAFFE ÄNDRING AV STADGARNA Utlottning av 10 st presentkort värde 500:-/st (1 köp) Välkomna önskar Styrelsen!

Näringslivsfrukost

NÄRINGSLIVSFRUKOST För företagare och företagsamma Stoltgården torsdagen den 9 maj Frukostbuffé och mingel klockan 7.30-8.00 Program klockan 8.00-9.00 Vi kommer att få presentationer av företag som är verksamma på Sollerön. Vi får också reda på vad som är på gång på Sollerön; i Sockenföreningen, på Tomteland, nåt gammalt som blir nytt borta vid Kopen mm. […]

Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening: Föreningsstämma

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till FÖRENINGSSTÄMMA Torsdagen den 16 maj kl. 18.00 Plats: Sockenhuset, Sollerön Ärenden enligt stadgarna. Proposition från styrelsen: Förslag till utdelning samt avstämningsdag. Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen. STYRELSEN

Sälens Samfällighetsförening: Ordinarie föreningsstämma

Sälens Samfällighetsförening håller ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA söndagen den 19 maj kl. 17.00 i Gesunda Bystuga. Ärenden enligt stadgarna. Möteshandlingar finns på Sockenkontoret samt på föreningens hemsida http:salenvagen.se, senast 10 dagar före stämman. Vi bjuder på kaffe, the och smörgås. Välkomna Styrelsen

Sollerö hembygdsförening: Årsmöte

Sollerö Hembygdsförening inbjuder till ÅRSMÖTE Söndagen den 19 maj kl. 17.00 på Hembygdsgården, Sollerön. Ev. motioner inlämnas till styrelsen, senast 29 april. Utförlig annons i nästa nummer av Solleröbladet. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! FLAGGNYTT På ”Koopen” har vi laddat med fasadflaggor enligt följande: Det finns ca 25 flaggor med stång. Pris: 250 kr. Ca. 15 flaggor utan […]

Umsi V.V.O: Årsmöte

ÅRSMÖTE UMSI V.V.O Tisdag 21 maj 2019 kl. 19.00 i Jordägarförrådet, Sollerön. Styrelsen träffas 18.30 Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! /Styrelsen

Mångbergs Vägsamfällighetsförening: Ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Mångbergs Vägsamfällighetsförening Stoltgården Sollerön, torsdag 23/5 kl. 19.00 Förslag från styrelsen • Omförrättning. • Höjning av stugavgift i Lövberg och Umsivägen, för att täcka snöröjningskostnader. Ärenden enligt stadgarna. Handlingar finns på sockenkontoret. Välkomna! Styrelsen

Ryssa-Gesunda Vvof: Årsmöte

Ryssa-Gesunda Vvof håller ÅRSMÖTE i Gesunda Bystuga Lördagen 25 maj 2019 kl. 16.00 Ärenden enligt stadgarna. Ev. utträde ut ur Sollerö Älgskötselområde. Motioner skall var inlämnade 2 veckor före årsmötet, till ordförande. Lämna jakträttsbevisen i brevlådan, som finns i Ryssa och Gesunda. Välkomna! Styrelsen

Gesunda vägsamfällighet: Årsmöte

GESUNDA VÄGSAMFÄLLIGHET håller ÅRSMÖTE Söndagen den 26 maj kl. 14.00 2019 i Gesunda Bystuga Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen

Hållens Vägsamfällighet: Ordinarie årsstämma

Hållens Vägsamfällighet: Ordinarie årsstämma Torsdagen den 30 maj 2019 kl. 16.00 i F-salen, Sollerö sockenhus. Handlingar till ordinarie årsstämma finns nu att läsa på Servicepunkten (Sockenkontoret), Sollerö Sockenhus. HÅLLENS VÄGSAMFÄLLIGHET

Ryssa vägsamfällighet: Årsmöte

Ryssa Trösklada Ryssnäsvägen 6, Ryssa

RYSSA VÄGSAMFÄLLIGHET håller ÅRSMÖTE Lördagen den 1 juni 2019 kl 15.00 i Tröskladan vid majstången i Ryssa. Ärenden enligt stadgarna. Varmt välkomna! Styrelsen

Björka Viltvårdsområde: Ordinarie årsmöte

Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE i Björka Viltvårdsområde Söndagen den 2 juni kl. 11.00 2019 Plats: Slakthuset Björnmyren Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen

Borbergs VVO: Årsmöte

ÅRSMÖTE Borbergs VVO Tisdagen 4/6 kl. 19.00 i Slakthuset Mångberg. Ärenden enligt stadgarna Välkomna! Styrelsen

Sollerö Viltvårdsområdesförening: Årsmöte

ÅRSMÖTE Sollerö Viltvårdsområdesförening Styrelsen Sollerö VVOF välkomnar till årsmöte 2019 Måndag den 17 Juni kl. 18.30 Plats: Rävnäsbadet i Bodarna på Sollerön. Ärenden enl stadgarna

Sollerö Jaktskytteförening: Årsmöte

Sollerö Jaktskytteförening ÅRSMÖTE Torsdagen den 27 juni kl. 18.00 i lokal Flenarna, Sockenhuset Sollerön. Möte enligt stadgarna VÄLKOMMEN Styrelsen

Karl Lärkas vänner – Lärkadagen

Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Budgatu 2, Sollerön

Tisdag den 23 juli kl. 18.00 Lärkadagen inleds med ett årsmöte som börjar kl. 18.00 för Samfundet Karl Lärkas vänner. Ca. 18.30 finns kaffeservering med hembakt bröd. Kl. 19.00 tar kulturprogrammet vid när trubadurerna Sölve Olofsson och Mats Höijer framför sitt Dan Andersson-program ”Den bästa Dan”. Sockenhuset Sollerön, Lärkasalen. Frivillig kollekt. Alla hälsas hjärtligt välkomna! […]

Sollerö IF: Årsmöte

ÅRSMÖTE Söndag 16 februari kl. 16.00 på Sportcaféet, Idrottsparken. Möteshandlingar finns på www.solleroif.se och idrottsparken från 19 januari. SOLLERÖ IF

SoPF: Årsmöte – INSTÄLLT!

SoPF Årsmöte  Tisdag 24 mars kl. 16.00 i Lärkasalen i Sollerö Sockenhus. Handlingar finns på Sockenkontoret. Kom och delta i besluten angående föreningen. Vi bjuder på fika. Medtag kopp. OBS! Inställt p.g.a. coronaviruset! SOLLERÖ PENSIONÄRSFÖRENING – SoPF

Sollerö Vävstuga Emgart: Årsmöte – INSTÄLLT!

Kallelse till Sollerö Vävstuga Emgarts ÅRSMÖTE Tid: onsdag 25/3 kl. 18.30 Plats: Vävstugan I N S T Ä L L T Nytt datum 27 maj kl. 18.30 Medlemsavgiften är 150 kr och sätts in på bg 5595-8045 eller bli gärna stödmedlem och stötta vår verksamhet med ett valfritt belopp!

Gesunda Bystugeförening: Årsmöte

ÅRSMÖTE Gesunda Bystugeförening Onsdagen den 25 mars 2020, kl. 19.00 i Gesunda Bystuga. Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen

SSF: Sockenstämma 2020 – INSTÄLLT!

OBS! Inställt p.g.a. Coronaepidemin! Inbjudan till Sockenstämma Torsdagen den 26 mars kl. 18.30 i L-salen, Sollerö Sockenhus. Ärenden enligt stadgarna. Övrigt: – Hastighetsbegränsning på Sollerön – Äldreomsorgen på Sollerön Motioner lämnas senast den 16 mars i brevlådan vid Sockenhuset eller via mail till info@solleron.se. Dags igen att lämna in din nominering till Årets Sockenbo 2019 […]

Gesunda motionsklubb: Årsmöte INSTÄLLT!

GESUNDA MOTIONSKLUBB kallar nya och nuvarande medlemmar till ÅRSMÖTE Söndag 19 april i Gesunda bystuga Årsmötet 19 april och planeringsmöte för Fäbodlunken är INSTÄLLT TILLSVIDARE p.g.a. Corona-pandemin. Vi återkommer med ny tid. STÖD GMK genom att betala in medlemsavgiften för 2020! Enskild: 100 kr Familj: 200 kr PLUSGIRO: 62 22 06-1 SWISH: 123 311 36 […]

Ryssa-Gesunda Vvof: Årsmöte – INSTÄLLT!

Årsmötet som var tänkt att äga rum den 23 maj skjuts upp till senare p g a Coronavirusets smittspridning. Meddelande om nytt datum annonseras senare. RYSSA-GESUNDA Vvof  

Ryssa Vägsamfällighet: Årsmöte – INSTÄLLT!

Ryssa Vägsamfällighet ÅRSMÖTET planerat att äga rum lördagen den 23 maj 2020, enligt stadgarna, är inställt p g a rådande Coronapandemi. Kallelse med nytt senare datum kommer att ske när risken för smittspridning stabiliserats. Styrelsen

Borrbergs VVO: Årsmöte

Borrbergs VVO håller ÅRSMÖTE på Jordägarkontoret, Sollerön torsdagen 4 juni 2020 kl. 18.00 Ärenden enligt stadgarna Välkomna styrelsen

Gesunda Motionsklubb: Årsmöte

ÅRSMÖTE Gesunda Motionsklubb Söndag 14 juni kl 16.00 Coronafritt utomhus vid Bystugan. Handlingar finns att läsa på: https://idrottonline.se/GesundaMotionklubb-Friidrott Fäbodlunken är inställd i år. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sollerö Konsumentförening: Föreningsstämma

SOLLERÖ KONSUMENTFÖRENING KOM IHÅG FÖRENINGSSTÄMMAN i Sockenhuset Sollerön Tisdagen den 16 juni kl 18.00 Förhandlingar av ärenden enligt stadgar. P g a Coronaviruset krävs föranmälan för deltagande vid årsmötet. Anmälan sker i kassan på Koopen eller till 0250-220 02. Skicka gärna fullmakt om du själv inte kan närvara. Max 49 deltagare kommer att tillåtas. OBS! […]

Sollerö gemensamhetsskogs Samfällighetsförening: Ordinarie föreningsstämma på Solleröparken(danslogen)

KALLELSE Delägarna i Sollerö gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Onsdag 17 juni 2020 kl 18.00 Plats: Solleröparken (danslogen) Ärenden enligt stadgarna Framställan från styrelsen. Motioner: Bengt Larsson och Per-Henry Persson Med stöd av den av regeringen beslutade, tillfällliga lagstiftning som möjliggör för samfällighetsföreningars delägare att rösta för ett obegränsat antal fullmakter, har styrelsen beslutat […]

Umsi VVO: Årsmöte

Onsdagen 17/6 2020 kl.19:00 Vibergsvägen 69, Sollerön hos ordförande. Corona- anpassat utomhusmöte. Kläder efter väder och något att sitta på. Håll avstånd. Ärenden enl. stadgarna. Styrelsen träffas 18:30 Välkomna! Styrelsen

Sälens Samfällighetsförening: Ordinarie föreningsstämma

Sälens Samfällighetsförening håller ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA Söndagen den 28 juni 2020 kl. 17.00 i Gesunda Bystuga. Ärenden enligt stadgarna. Möteshandlingar finns på Sockenkontoret samt på föreningens hemsida http://salenvagen.se, senast 10 dagar före stämman. Vi bjuder på kaffe, the och kaka. (Bystugan har stora möjligheter för oss att hålla avståndet.) Välkomna! Styrelsen

Sollerö Fiskevårdsområde: Årsmöte

Sollerö Fiskevårdsområde kallar till ÅRSMÖTE Söndagen den 12 juli kl. 16.00 Vi har beslutat att årsmötet skall äga rum vid Gåstjärn, på grund av den pågående pandemin. Ärenden enligt stadgarna. Ta med sittunderlag och så får vi hoppas att det blir någorlunda väder, förhoppningsvis sol. Vi bjuder på fika. Styrelsen

Ryssa-Gesunda Vvof: Årsmöte

Ryssa-Gesunda Vvof håller ÅRSMÖTE i Gesunda bystuga Fredagen den 17 juli 2020, kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Ev. utträde ur Sollerö Älgskötselområde. Enligt Länsstyrelsen Dalarna har varje medlem rösträtt. En röst per medlem. Lämna jakträttsbevisen i brevlådan som finns i Ryssa och Gesunda. Välkomna! Styrelsen

Karl Lärkas vänner – Lärkadagen

Lärkastugan Karl Lärkas väg 26, Sollerön

Tisdag den 21 juli kl 18.00 Lärkadagen inleds med ett årsmöte som börjar kl 18.00 för Samfundet Karl Lärkas vänner. Kl 19.00 tar kulturprogrammet vid när Eskil Olsson från Gagnef visar på broar till det förflutna och hur man kan utforska sin släkt- och hembygdshistoria. Lärkastugans tun, Klikten, Sollerön. Ingen kaffeservering. Ta gärna med något […]

Sollerö VVOF: Årsmöte

Rävnäsbadet Rävnäsbadet, Sollerön

ÅRSMÖTE Sollerö VVOF onsdag 5/8 kl 18.00 Utomhus i Rävnäs.

Mångbergs Samfällighetsförening: Ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Mångbergs Samfällighetsförening Kommunalhuset Sollerön, torsdag 3/9 kl. 19.00 • Debiteringslängd för uttaxering Lövbergsvägen. • Debiteringslängd för uttaxering Garbergsvägen. • Upprustning av Garbergsvägen kvarstående del. • Godkännande av förrättning. Ärenden enligt stadgarna. Handlingar finns på sockenkontoret och på hemsidan mangbergsamf.se Välkomna! - Styrelsen 2020-08-19 14.20

SSF: Sockenstämma 2020

Kallelse till Sockenstämma P.g.a. dubbelbokning av lokal flyttas Sockenstämman till söndagen den 6 september kl. 18.30 i Sockenhuset, Sollerön. Ärenden enligt stadgarna. Motioner lämnas senast den 24 augusti i brevlådan vid Sockenhuset eller via mail till info@solleron.se. På stämman kommer bl.a. hastighetsbegränsning till 40 att diskuteras. P g a Coronapandemin begränsas deltagande vid stämman till […]

Sollerö Pensionärsförening: Årsmöte

Sollerö Pensionärsförening ÅRSMÖTE Torsdagen 10 sept. kl. 16.00 i Sockenhuset. Coronaavstånd, högst 50 deltagare. Anmälan om deltagande senast 3 sept. till Lars Hellsten 0706-318 656 eller till lars.g.hellsten@gmail.com. OBS! Endast årsmötesförhandlingar. ------------------------------------------------------------------ ”Corona” Boule i Vinäs Startar torsdag 20 aug. kl. 10.00 Välkomna önskar styrelsen.  

Sollerö Vävstuga Emgart: Årsmöte

PÅMINNELSE om Sollerö Vävstuga Emgarts ÅRSMÖTE Onsdag 30 sept. kl. 18.30 Plats: Vävstugan. VÄLKOMMEN! Under hösten har vi våra gemensamma vävkvällar måndagar kl 18.00. Terminsavgift: 500 kr + medlemsavgift. Välkommen att väva (i mån av plats)!

Björka VVO: Ordinarie jaktstämma

Inbjudan till ORDINARIE JAKTSTÄMMA Björka VVO Söndagen den 11 oktober kl. 13.00 Slakthuset Björnmyren. Ärenden enligt stadgar. Välkomna Styrelsen

© Copyright - Sollerö sockenförening | tnaas