En uppdatering från BID-projektet

av | 30 jun, 2021 | Aktuellt, Projekt, Service BID

BID-projektet som syftar till att utveckla kommersiell service och förbättra lokal samverkan, har nu redovisat steg 6 av 7 till projektägare Region Da- larna, med gott betyg. Under sommaren så kan ortsbor vara med och tycka till om affärsplanens utformande. Ett utkast är publicerat på projektets facebook-sida Service BID Sollerön – För levande orter med smarta servicelösningar. Samt att det finns en utskriven version att bläddra i på Sockenhuset. Förslag till förbättringar av affärsplanen ska vara inne senast den 15 aug. och lämnas till BID-managers.

I stora drag arbetar de tre fokusgrupperna med besöksnäringsfrågor, trafikfrågor samt utveckla området runt Coop Sollerön. Det sistnämnda arbetet har bland annat resulterat i ett samarbete mellan Mora kommun, Coop Sollerön, Återbruket Klippen, Mora församling och Gaia Arkitektur. I det projektet som går under namnet Odla torg avser man tillsammans med lokalbefolkningen testa och utvärdera att skapa en bilfri mötesplats framför Coops entré. Läs mer om projektet på Sockenföreningens hemsida under fliken projekt.