Eljättar tvingas kapa nätavgifter – kan det handla om sänkningar på upp till 30 procent

Över hälften av hushållen kan räkna med flera hundralappar lägre elnätsräkning kommande år.
För kunder hos de tre stora, Eon, Vattenfall och Ellevio, kan det handla om sänkningar på upp till 30 procent. Det är Energimarknadsinspektionen som har fattat beslut om vilka priser elnätsföretagen får plocka ut mellan 2020 och 2023. Enkelt uttryckt tvingas bolagen sänka priserna till följd av lågt ränteläge.

Flera bolag har dock valt att överklaga myndighetens beslut.

2019-10-29 10.00