Datum för utgivning av Solleröbladet under hösten 2019

Utgivning av Solleröbladet under hösten 2019
Nr 17 utgivning 3 september annonsstopp 1 september
Nr 18 utgivning 17 september annonsstopp 15 september
Nr 19 utgivning 1 oktober annonsstopp 29 september
Nr 20 utgivning 15 oktober annonsstopp 13 oktober
Nr 21 utgivning 29 oktober annonsstopp 27 oktober
Nr 22 utgivning 12 november annonsstopp 10 november
Nr 23 utgivning 26 november annonsstopp 24 november
Nr 24 utgivning 10 december annonsstopp 8 december

SOLLERÖBLADET

2019-08-19 14.00