Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark

Sveriges första nationella geopark
Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk geopark! Det har beslutats av Sveriges geologiska undersökning(SGU). Därför vill SGU bjuda in till en pressträff då de berättar mer om Geopark Siljan och vad det innebär för regionen.

Runtom i världen finns ett antal geoparker som är knutna till UNESCO och som alla har en unik geologi. I Sverige har vi ingen sådan men att bli Svensk geopark kan vara ett steg på vägen, och nu blir Geopark Siljan Svensk geopark. En geopark är ”ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.” Du kan läsa mer om geoparker i världen här och om vad en Svensk geopark är här.
– Vi är jätteglada över SGUs beslut och ser fram emot att jobba tillsammans med Siljanskommunerna och Visit Dalarna för att utveckla ett spännande besöksmål för framtiden. Området är geologiskt intressant och unikt ur en internationell synvinkel och därför har vi länge arbetat för att det ska bli en geopark, säger Björn Forsberg, chef för naturvårdsavdelningen på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Geopark Siljan
För nästan 380 miljoner år sedan slog en meteorit ner, ställde berggrunden på ända och bildade det som skulle bli sjön Siljan. Meteoritnedslaget gör Siljansringen högintressant ur ett geologiskt perspektiv.
– De unika geologiska värden som finns i Geopark Siljan, förutom att det är Europas största nedslagskrater, är alla starkt kopplade till effekterna av meteoritnedslaget. Här finns bergarter som eroderats ner över tid och försvunnit i den här delen av Sverige. Den ovanliga berggrundsytan har också skapat speciella dräneringsmönster när den senaste inlandsisen smälte bort, bland annat spår av isdämda sjöar och områden med dyner av flygsand, säger Linda Wickström, statsgeolog vid SGU.

Geopark Siljan ligger i delar av Orsa, Mora, Rättviks och Leksands kommuner och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Visit Dalarna. Representanter för samtliga organisationer kommer att finnas på plats vid pressträffen.

Pressträff
Pressträffen kommer att hållas vid Styggforsens naturreservat i Rättviks kommun på torsdag den 13 juni 2019 klockan 11.00 – 12.00

LÄS MER: Länsstyrelsen Dalarna – Sveriges första nationella geopark

2019-06-11 10.30