Dags att lämna in uppgifter till Sommarprogrammet 2019! Senast den 12/5!

Sommarprogram 2019
Sollerö Sockenförening kommer även i år att göra ett SOMMARPROGRAM där vi visar vad som händer på Sollerön, i Gesunda, Ryssa och socknen i övrigt.
Vi behöver veta när Din förening eller Ditt företag har något speciellt som händer under sommaren. Vi lägger in uppgifterna successivt, i en kalender på Sockenföreningens hemsida och så trycker vi ett program inför sommaren.
Vi vill ha Dina uppgifter så snart som möjligt, ju förr desto bättre, men senast söndagen den 12 maj.
Maila till gunnel.soderberg@mora.se

SOLLERÖ SOCKENFÖRENING – Turistgruppen

2019-04-29 14.20