Dags att lämna annonsmaterial till Solleröbladet! Nr 17 2020!

Annonsering i Solleröbladet
E-post: hefo@telia.com eller tel. 072-911 93 99. Glöm inte meddela storlek på annonsen samt vart fakturan skall skickas(inkl. adress).

Kommande nr av Solleröbladet(utgivning udda veckor)
Nr 17 2020 utkommer 22 september, manusstopp 20 september kl. 12.00.

Företag, Föreningar och Privatpersoner – Stöd utgivningen av Solleröbladet genom att annonsera!

SOLLERÖBLADET – en del av Sollerö Sockenförenings verksamhet!
Ninna Lundin