Dags att lämna annonsmaterial till Solleröbladet! Nr 7 2020!

Annonsering i Solleröbladet
E-post: hefo@telia.com eller tel. 072-911 93 99. Glöm inte meddela storlek på annonsen samt vart fakturan skall skickas(inkl. adress).

Kommande nr av Solleröbladet(utgivning jämna veckor)
Nr 7 2020 utkommer 7 april, manusstopp 5 april kl. 12.00.

Företag, Föreningar och Privatpersoner – Stöd utgivningen av Solleröbladet genom att annonsera!

SOLLERÖBLADET – en del av Sollerö Sockenförenings verksamhet!
Ninna Lundin