Coronapandemin – Region Dalarna: 1098 smittade och 75 avlidna

Dalarna vecka 21 19/5 – Lista: Avlidna och smittade i covid-19 per kommun

Läget i Region Dalarna den 20 maj:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.
– Totalt antal konstaterade fall: 1 098
– Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 33
– Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 10
– Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 75*
– Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 298
* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

”Du är inte ensam” – stödnummer att ringa för dalfolket
Nu öppnas ytterligare ett telefonnummer för samtalsstöd i Dalarna för att möta människors oro och ensamhet under coronapandemin.
–Människor ska inte behöva stå i långa telefonköer i väntan på att få hjälp, säger Annaeva Lagergren, stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete, Västerås stift.

På uppdrag av Region Dalarna startar Svenska kyrkan Västerås stift ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning.

Måndagen den 25 maj öppnar samtalsstödstelefonen i Dalarna. Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8-17. Den som ringer får professionellt samtalsstöd. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Den som ringer får vara anonym och inga journalanteckningar förs. ”Du är inte ensam” är budskapet.
–Det handlar om psykologisk första hjälpen och Svenska kyrkan har lång erfarenhet och kunskap av den här typen av verksamhet. Det är ett bra komplement till annat krisstöd som vi i Region Dalarna har infört under coronapandemin och vi är väldigt tacksamma att Svenska kyrkan har tagit på sig det här uppdraget, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef psykiatri, Region Dalarna.

Samtalsstödstelefonen är ett resultat av pågående krissamverkan där Region Dalarna, Svenska kyrkan Västerås stift och Länsstyrelsen i Dalarna ingår. Journumret kommer i första skedet att vara öppet under slutet av maj och i hela juni för att sedan utvärderas.

Jourlinje för döva – tre dagar i veckan
Sedan början av maj finns även en bildtelefon dit döva boende i Dalarna och Västmanland kan vända sig med sin oro. Tre förmiddagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-13 går det att ringa in på följande bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se Numret är öppet för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Det bemannas i första hand av teckenspråkiga präster.
– Hit kan döva ringa direkt via sin bildtelefon, att inte samtalet förmedlas av en tolk, är förstås oerhört värdefullt säger Åsa Grönberg som är stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Detta är Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva.

FAKTA: Region Dalarna har med anledning av covid-19 förstärkt krisstöd för att förebygga psykisk ohälsa:
– Krisstödslinje via telefon och appen Min vård, bemannad med psykologer och psykoterapeuter.
– Telefonstöd för utlandsfödda, bemannad av personal från Kris- och traumaenheten samt Asyl- och migranthälsan.
– Telefonlinje som arbetar på uppdrag av IVA, bemannad av personal på psykiatrin och primärvården.
– Förstärkning av socionomer till kuratorsenheten vid Falu lasarett.
– Utökat stöd förstärkt med psykologresurser till personal som arbetar på de mest utsatta avdelningarna.

MER CORONANYHETER – DALARNA:

Så här såg statistiken över antalet avlidna i covid-19 i Dalarna ut på onsdagen 20/5:
Socialstyrelsen rapporterar 159 dödsfall.
Folkhälsomyndigheten rapporterar 128 dödsfall.
Region Dalarna rapporterar 75 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård.

Idre fjäll beviljas banklån 
Stiftelsen Idre Fjäll har beviljats ett banklån på 75 miljoner kronor som säkrar driften över sommaren.
Nyligen så varslades 85 av de 99 anställda vid Idre Fjäll om uppsägning, men det är oklart om de påverkas av lånet. Det här var dt.se först att berätta om.
Lyssna på SR Dalarna inslaget: Idre fjäll beviljas banklån 1:41 min

Lönelyft och ökade öppettider – nya förslag från regionledningen
Styrande dalasamverkan i Region Dalarna presenterar nu en stor satsning på primärvården i budgeten för nästa år. Det handlar bland annat om ett lönelyft, drop in-mottagning på vårdcentraler och utökade öppettider för vårdcentraler på kvällar och helger. Enligt ett pressmeddelande från dalasamverkan så handlar det om ett tillskott till sjukvården på 129 miljoner kronor mer än 2020.
Lyssna på SR Dalarna inslaget: Lönelyft och ökade öppettider – nya förslag från regionledningen 0:35 min

2020-05-20 15.00