Skrivelse till länsstyrelsen om hastighetsbegränsning

På Sockenstämman 2020 beslutades att Sockenrådet skulle verka för en hastighetsbegränsning på 40km/h på hela Ön som…

Smart service i smarta byar – Budget

Budget SJV Smart service i smarta byar_korr

Projektplan Smart service till TVV

190816 Kompletterad inskickad projektplan Smart service till TVV

SSF: Skrivelse – Yttrande över mast för Net4Mobility i Häradsarvet

Synpunkter på bygglov för mobilmast Skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa om mobilmast: Yttrande över…

SSF: Skrivelse – Ansvaret för branddammarna inom Sollerö socken

De kommunala branddammarna Skrivelse till Mora kommunstyrelse om de kommunala branddammarna: Ansvaret för branddammarna…

SSF: Svar från Mora kommun om de kommunala branddammarna

De kommunala branddammarna Svar har inkommit från Mora kommun om de kommunala branddammarna: Svar på skrivelse om branddammar 2019-01-17…

SSF – skrivelse: Branddammar i Sollerö socken

Tryggad brandvattenförsörjning Sollerö sockenförening har skickat en skrivelse till Mora kommun med krav att kommunen…

Telemast på Sollerön

Teliamast på Sollerön, skrivelse

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Trafikmiljön upå Båkkam

Trafikmiljön upå Båkkam

Gång- och cykelvägar inom Sollerö socken

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken