Positivt om 40 km/h på Sollerön!

Länsstyrelesen har skickat Sockenföreningens förslag till ändrade hastighetsbegränsningar på Sollerön på remiss.…

Skrivelse till länsstyrelsen om hastighetsbegränsning

På Sockenstämman 2020 beslutades att Sockenrådet skulle verka för en hastighetsbegränsning på 40km/h på hela Ön som…

Smart service i smarta byar – Budget

Budget SJV Smart service i smarta byar_korr

Projektplan Smart service till TVV

190816 Kompletterad inskickad projektplan Smart service till TVV

SSF: Skrivelse – Yttrande över mast för Net4Mobility i Häradsarvet

Synpunkter på bygglov för mobilmast Skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa om mobilmast: Yttrande över…

SSF: Skrivelse – Ansvaret för branddammarna inom Sollerö socken

De kommunala branddammarna Skrivelse till Mora kommunstyrelse om de kommunala branddammarna: Ansvaret för branddammarna…

Telemast på Sollerön

Teliamast på Sollerön, skrivelse

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Trafikmiljön upå Båkkam

Trafikmiljön upå Båkkam

Gång- och cykelvägar inom Sollerö socken

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken