Positivt om 40 km/h på Sollerön!

Länsstyrelesen har skickat Sockenföreningens förslag till ändrade hastighetsbegränsningar på Sollerön på remiss.…

Ett attraktivt sockenhus

Ett attraktivt sockenhus för alla till hemsidan2

Sollerö centrum och Klikten projektansökan

Sollerö Centrum och Klikten

Trafikmiljön – Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken - trafik Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken hemsidan2

Geosite Klikten

Geosite Klikten

Sockenföreningens arbetsgrupper hösten 2019

Sockenföreningens arbetsgrupper hösten 2019

Trafikmiljön upå Båkkam

Trafikmiljön upå Båkkam

Gång- och cykelvägar inom Sollerö socken

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken