Positivt om 40 km/h på Sollerön!

Länsstyrelesen har skickat Sockenföreningens förslag till ändrade hastighetsbegränsningar på Sollerön på remiss.…

Skrivelse till länsstyrelsen om hastighetsbegränsning

På Sockenstämman 2020 beslutades att Sockenrådet skulle verka för en hastighetsbegränsning på 40km/h på hela Ön som…

Ett attraktivt sockenhus

Ett attraktivt sockenhus för alla till hemsidan2

Sollerö centrum och Klikten projektansökan

Sollerö Centrum och Klikten

Smart service i smarta byar – Budget

Budget SJV Smart service i smarta byar_korr

Projektplan Smart service till TVV

190816 Kompletterad inskickad projektplan Smart service till TVV

SSF: Skrivelse – Yttrande över mast för Net4Mobility i Häradsarvet

Synpunkter på bygglov för mobilmast Skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa om mobilmast: Yttrande över…

SSF: Skrivelse – Ansvaret för branddammarna inom Sollerö socken

De kommunala branddammarna Skrivelse till Mora kommunstyrelse om de kommunala branddammarna: Ansvaret för branddammarna…

Trafikmiljön – Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken - trafik Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken hemsidan2

Geosite Klikten

Geosite Klikten

Sockenföreningens arbetsgrupper hösten 2019

Sockenföreningens arbetsgrupper hösten 2019

Protokoll Sockenstämma

Protokoll sockenstämma 2019 Protokoll sockenstämma 2018 Protokoll sockenstämma 2017 Protokoll sockenstämma…

Telemast på Sollerön

Teliamast på Sollerön, skrivelse

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Trafikmiljön upå Båkkam

Trafikmiljön upå Båkkam

Gång- och cykelvägar inom Sollerö socken

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken

Stadgar Sollerö Sockenförening

Stadgar reviderade 2017-03-30