Protokoll Sockenstämma

Protokoll sockenstämma 2019 Protokoll sockenstämma 2018 Protokoll…

SSF: Svar från Mora kommun om de kommunala branddammarna

De kommunala branddammarna Svar har inkommit från Mora kommun…

SSF – skrivelse: Branddammar i Sollerö socken

Tryggad brandvattenförsörjning Sollerö sockenförening har…

Telemast på Sollerön

Teliamast på Sollerön, skrivelse

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum –…

Trafikmiljön upå Båkkam

Trafikmiljön upå Båkkam

Gång- och cykelvägar inom Sollerö socken

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken

Stadgar Sollerö Sockenförening

Stadgar reviderade 2017-03-30