Ett attraktivt sockenhus

Ett attraktivt sockenhus för alla till hemsidan2

Sollerö centrum och Klikten projektansökan

Sollerö Centrum och Klikten

Smart service i smarta byar - Budget

Budget SJV Smart service i smarta byar_korr

Projektplan Smart service till TVV

190816 Kompletterad inskickad projektplan Smart service till TVV

SSF: Skrivelse – Yttrande över mast för Net4Mobility i Häradsarvet

Synpunkter på bygglov för mobilmast Skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen…

SSF: Skrivelse - Ansvaret för branddammarna inom Sollerö socken

De kommunala branddammarna Skrivelse till Mora kommunstyrelse om de kommunala branddammarna: Ansvaret…

Trafikmiljön - Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken - trafik Gång- och cykelvägar inom…

Geosite Klikten

Geosite Klikten

Sockenföreningens arbetsgrupper hösten 2019

Sockenföreningens arbetsgrupper hösten 2019

Protokoll Sockenstämma

Protokoll sockenstämma 2019 Protokoll sockenstämma 2018 Protokoll sockenstämma…

SSF: Svar från Mora kommun om de kommunala branddammarna

De kommunala branddammarna Svar har inkommit från Mora kommun om de kommunala branddammarna: Svar…

SSF – skrivelse: Branddammar i Sollerö socken

Tryggad brandvattenförsörjning Sollerö sockenförening har skickat en skrivelse…

Telemast på Sollerön

Teliamast på Sollerön, skrivelse

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Ett funktionellt, attraktivt och trivsamt Sollerö Centrum – ”Båkkan”

Trafikmiljön upå Båkkam

Trafikmiljön upå Båkkam

Gång- och cykelvägar inom Sollerö socken

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken

Stadgar Sollerö Sockenförening

Stadgar reviderade 2017-03-30