Brandskyddsföreningen: Information om soteld och råd för att undvika soteld

Det blev kallare väder den senaste tiden och nu kommer soteldslarm i Dalarna igen!

Soteld i Söderbärke
SOS Alarm fick på torsdagskvällen larm om en misstänkt soteld i en villa i Söderbärke. Räddningstjänsten i Smedjebacken arbetade med sotelden i Söderbärke: “Elden har inte spridit sig”.

Vad är soteld?
Soteld är när sot och tjära i skorstenen brinner. Det inträffar omkring tusen sotbränder i Sverige varje år. Om man inte eldar effektivt bildas mer avlagringar på skorstenens insida. Om man sedan eldar kraftigt kan det som sagt ta eld. Ser man en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller har man en soteld. Då ska man stänga de luckor som finns på eldstaden och genast ringa räddningstjänsten på telefonnummer 112. Därefter ska man kontrollera hela skorstenen efter läckage där det tränger ut rök. Särskilt bör man kolla vid bjälklagsgenomgångar och på vinden, om det finns någon. Låt sotaren göra en besiktning av skorstenen innan eldningen påbörjas igen.

Fråga hyresvärden när skorstenen senast är sotad och brandskyddskontrollerad. Om den inte är sotad på fyra år eller brandskyddskontrollerad under de senaste åtta åren måste det genomföras innan man använder den öppna spisen. Man kan alltid fråga sotningsdistriktet i kommunen hur ofta sotning ska genomföras och när den senast är utförd.

När man sedan använder eldstaden är det viktigt att man eldar på ett effektivt sätt. Om man eldar rätt blir förbränningen bättre och det bildas mindre sot och tjära.
• Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
• Använd torr ved i lämplig storlek.
• Elda inte mer än 3 kg ved i timmen om det inte i skötselanvisningen anges att det går att elda mer.
• Elden ska brinna, inte pyra.
• Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
• Lägg sot och aska i en plåthink med lock.

Naturligtvis ska det även finnas en brandvarnare och brandsläckare i stugan. Vi rekommenderar en pulversläckare på minst 6 kilo med lägsta klassificering 43A 233BC.

2019-10-07 09.55