”Ligger Finland på Sollerön?!”
Längst österut på Sollerön ligger ”byn som är naggan-de go´”- Bråmåbo.
Läget är anledningen till att byn förr kallades ”Finland.” Idag består den långsträckta byn av ca 35 gårdar. Byalagets främsta uppgift är att skapa gemenskap och trivsel för byborna och att tillvarata byns intressen.

Majstången restes 1933 och Tröskladan togs i bruk 1918. I den hålls traditionella sammankomster som Årsmöte på Kristi Himmelfärds Dag och Augustifest. Första lördagen i juli dansas ”Fågeldansen” i Tröskladan när det är Majstångsresning.

Under Byalagets vingar ligger också skötseln av Bäckstabadet med milsvid utsikt över Storsiljan. Här investerar frivilliga krafter tid och medel för att hålla bryggor och grillplatser i trim. Många Solleröbor, inhemska och utländska gäster uppskattar naturen i Bäcksta. Många ger ett frivilligt bidrag så att Bäcksta kan fortsätta att vara en avkopplande och uppfriskande oas även i framtiden.

Byalagets styrelse består av Anneli Ryss (ordförande), Mai Olofsson (sekr), Christina Eriksson och Torbjörn Goth. Kassör är Lasse Nordström.