Beläggningsarbeten med risk för stenskott – bl.a. Mora-Kättbo och Mora-Sollerön

Begränsad framkomlighet

Beläggningsarbeten med risk för stenskott
Det är från och med den 20 maj som Trafikverket ska stärka upp den befintliga vägbeläggningen på flera vägsträckor runt Mora. Arbetet var egentligen planerat att starta tidigare men har blivit framflyttat på grund av regn och kyla.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet p.g.a. beläggningsarbete på sträckorna:
– E45/RV26 Mora-Kättbo
– Väg 946 Sollerön-Mora
– Väg 1001 Mora-Våmhus
– Väg 947 Vinäsgraven

Förlängd livslängd: Berörda vägsträckor kommer att ytbehandlas för att förlänga livstiden på beläggningen. Ett körfält i taget kommer att stängas av och trafiken regleras med lots i kombination med trafiksignal.

I samband med pågående arbete och ungefär en vecka efter slutfört arbete kommer hastigheten att vara nedsatt till 50 kilometer i timmen på grund av risk för stenskott. Trafikverket ber trafikanter att respektera hastighetsnedsättningen för att minimera risken för stenskott. Arbetet kommer att pågå under vecka 21 och 22.

Mer information: Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

2019-05-15 12.30