Beläggningsarbeten med risk för stenskott – bl.a. Mora-Johannisholm och Mora-Sollerön

SENASTE NYTT 18/6:
Beläggningsarbetet fortgår. Sträckan Vimo-Johannisholm.

SENASTE NYTT 13/6:
Regnvädersdagar försenar beläggningsarbetet
Det ser ut att bli en ostadig 10-dygnsprognos för  Ovan-Siljan. Och det lär försena beläggningsarbetena i dag och under övriga regndagar i perioden.

SENASTE NYTT 12/6:
Risk för köbildning
Det har tidvis varit långa köer vid beläggningsarbetet på RV26/E45 mellan Mora och Johannisholm.  Trafiken styrs med trafikljus och lots genom arbetsplatsen. Och i dag börjar beläggningsarbetet på länsväg 946 Sollerön-Mora också, rapporterade Trafikredaktionen på SR Dalarna i morse.
Risk för köer på båda vägsträckorna framöver alltså!

SENASTE NYTT 11/6:
Asfaltsgrus lossnade från RV26/E45

Vägarbetet i höjd med Siljansfors mellan Malung/Vansbro och Mora på riksväg26/E45 drabbades igår av problem. Ann Eriksson i Dala-Järna ser skador för tusentals kronor på sin bil efter att ha kört sträckan. Trafikverkets projektledare Carl Magnusson uppmanar alla drabbade att anmäla sina skador via ett webbformulär.
Lyssna på SR-inslaget: Asfaltsgrus lossnade från E45 – klistrades fast på Anns bil 1:58 min

SENASTE NYTT 4/6:
P.g.a. den senaste tidens kyliga och regniga väderlek
har beläggningsarbetena blivit kraftigt försenade. Arbetet pågår nu under dagar med uppehåll och fint väder. Kommer det mer regn och kyla kan det komma att förlänga tiden ytterligare.

————————————————————————————————————

Begränsad framkomlighet

Beläggningsarbeten med risk för stenskott
Det är från och med den 20 maj som Trafikverket ska stärka upp den befintliga vägbeläggningen på flera vägsträckor runt Mora. Arbetet var egentligen planerat att starta tidigare men har blivit framflyttat på grund av regn och kyla.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet p.g.a. beläggningsarbete på sträckorna:
– E45/RV26 Mora-Johannisholm
– Väg 946 Sollerön-Mora
– Väg 1001 Mora-Våmhus
– Väg 947 Vinäsgraven

Förlängd livslängd: Berörda vägsträckor kommer att ytbehandlas för att förlänga livstiden på beläggningen. Ett körfält i taget kommer att stängas av och trafiken regleras med lots i kombination med trafiksignal.

I samband med pågående arbete och ungefär en vecka efter slutfört arbete kommer hastigheten att vara nedsatt till 50 kilometer i timmen på grund av risk för stenskott. Trafikverket ber trafikanter att respektera hastighetsnedsättningen för att minimera risken för stenskott. Arbetet kommer att pågå under vecka 21 – vecka 25.

Mer information: Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

2019-05-15 12.30
Uppdaterat: 2019-06-04 14.45
Uppdaterat: 2019-06-11 16.30
Uppdaterat: 2019-06-12 09.15
Uppdaterat: 2019-06-13 11.05
Uppdaterat: 2019-06-18 13.25