Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening förvaltar fastigheterna Bengtsarvet s:1 och Mångbrofastigheten, Gesunda 159:1

Kontaktperson 
Se länken: http://www.soldskog.se

Det viktigaste skälet till att bilda Sollerö Gemensamhetsskog var att bönderna ville skapa resurser för att täcka kostnader för åtgärder till deras gemensamma nytta. Delägarna har under de senaste åren även