Sollerö Bibliotek

Nya böcker kommer in i nyhetssnurrorna på skön-, fack- och barn & ungdomsavdelningarna varje vecka!

På Sollerö bibliotek kan ni:
1. Låna böcker, film, tidskrifter och talböcker.
2. Sitta i lugn och ro och läsa.
3. Fjärrlåna böcker, t.ex. till dina studier.
4. Nu kan du nu låna en energimätare på Sollerö bibliotek. Det är en elmätare PM-300 med kort bruksanvisning. Elmätaren gör det möjligt för dig att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat hemma och på så sätt beräkna kostnaden för apparatens elförbrukning. Mätaren registrerar även överbelastningsförhållanden och användningsstatistik.