Återbruket Klippen ideell förening

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av second hand-försäljning av skänkta varor och restaurerande av skänkta varor samt med särskild målsättning att verka för en hållbar lokal samhällsutveckling, skapa överskott som bör gå till allmännyttiga ändamål i Mora kommun samt verka som en social mötesplats och minska utanförskapet i lokalsamhället. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Känner du att du vill bidra till att uppnå föreningens ändamål är du varmt välkommen som medlem!

Medlemsavgift : 50:- Betala via Swish. Meddelande : Förnamn Efternamn + medlem

Organisationsnummer : 802530-7474

Postadress :
Återbruket Klippen
Daniel Nilsson
Gruddbovägen 10
792 90 SOLLERÖN

Kontonummer : 8166-1 , 704 526 201-6
Swish : 123 361 98 30

Kontaktsida FB: https://www.facebook.com/aterbruketklippen

Stadgar Återbruket Klippen ideella förening

Styrelse vald juni 2020

Ordförande: Anders Stenberg
Ledamöter:
Jon Böhlmark (Vice ordförande)
Lotta Nordin (Sekreterare)
Rose-Marie Svanfeldt (Kassör)
Britti Halvarsson
Christina Bröhms

Suppleant:
Daniel Nilsson (Biträdande sekreterare)

Valberedning:
Karin Persson [sammankallande)
Olof Mattes

Revisor: Mejt Persson