Årets Sockenbo 2017

med motiveringen: ”för hennes oförtrutna arbete med att medvetandegöra Solleröns betydelse under vikingatiden”
utsågs Astrid Gustafsson till Årets Sockenbo 2017, vid Sockenstämman den 22 mars 2018.