Mora Landsbygdsforum

Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Budgatu 2, Sollerön

Internt möte

Vårstädning

Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Budgatu 2, Sollerön

Årsmöte Mångbergs samfällighetsförening

Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Budgatu 2, Sollerön

Endast medlemmar i föreningen Ärende: Uttaxering Lövbergsvägen och ärenden enligt stadgarna. Handlingar finns på Sockekontoret fr.o.m. 9 maj.

Privat

Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Budgatu 2, Sollerön

Informationsmöte SD Mora

Lärkasalen Sockenhuset Sollerön Budgatu 2, Sollerön

med föredragshållare