Arbetsgrupper inom Sollerö sockenförening

Sockenföreningens arbetsgrupper
De senaste åren har Sockenföreningens verksamhet till stor del fokuserats på övertagandet och upprustningen av Sockenhuset. Dessförinnan var etableringen av Sollerömacken en angelägen uppgift. Men Sockenföreningens uppgift är att arbeta brett för socknens intressen och det har också föreningen gjort. Ända sedan starten har delar av verksamheten bedrivits i arbetsgrupper för vitt skilda verksamheter. Vid rivstarten 1994 drogs tjugo arbetsgrupper igång. Exempel på det som grupperna åstadkommit är ny bro mellan Gesunda och Sollerön, äppelträdsalléns förnyelse och ångbåtsbryggans återuppbyggnad.

Det finns även annat som sockenföreningen arbetar med för närvarande men inte i särskilda grupper. Sockenföreningen samarbetar nära med andra föreningar, som Kulturföreningen Ejnar, i gemensamma projekt och verksamheter.

  • Är du intresserad av att delta i gruppernas arbete? Hör då av dig till kontaktpersonen eller till Micke på sockenkontoret.
  • Har du annat som du tycker att Sockenföreningen bör ta tag i och är beredd att hjälpa till med, så hör av dig till Micke 0250-225 84 eller Staffan 070-534 13 50.

Staffan Bond, Sollerö Sockenförening

staffan.bond@solleron.se

Hållbara Sollerön

Vad innebär hållbarhet för Sollerön i vår tid? Den frågan ställer sig kanske du också? Om så är fallet, och…

Trafikmiljön

Trafikgruppen jobbar med att förbättra trafikmiljön inom socknen. Det är bland annat viktigt att öka säkerheten och…

Webben

Webbplatsen ”solleron.se” har funnits i många år, och fungerat som informationskanal för Sockenföreningen i största…

Geologi-Klikten

Etablerar ”Geoplats Klikten” som en del av Siljansringen. Kontakt: Håkan Grudd geo@solleron.se Läs mer

Hälsovård-Omsorg

Skapar trygghet och förbättrar sjuk-och hälsovården. Aktuellt är att försöka etablera en distriktssköterskemottagning…

Marknadsföring-Turism

Tar fram informationsmaterial för besökare.

Båkkan

Skapar ett välkomnande och attraktivt Sollerö Centrum. Gunnar Israelsson centrum@solleron.se. Se även projektansökan:…

Vindersättningen

Vindgruppen beslutar om bygdemedel/vindpengar från de åtta vindkraftverken på Solleröskogen. Gruppen består av två…

Sockenhuset

Förbättrar och förvaltar Sockenhuset. Det gamla kommunalhuset ska bli ett attraktivt sockenhus för sockenborna och besökare…