Aktuell och bekräftad information om coronaviruset på www.krisinformation.se

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset
Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.
Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

LÄNK: www.krisinformation.se