40-skylten i Gruddbo

25 nov, 2021 | Aktuellt

Tack Trafikverket för att ni hörsammat önskemålet om att flytta ner 40-skyltarna. Nu är trafiksäkerheten som Solleröborna önskade!

/ Gunnar