Sockenhuset: Begränsningar i uthyrningen i juni månad!

Begränsningar i uthyrningen i juni månad!
P.g.a. eventuell åtgärd med golvbyte i L-salen någon gång i juni är uthyrningen begränsad under månaden!

2018-05-09 10.35