Att söka Bygdepeng från vindkraften:
Ansökningsblankett att söka bidrag från Bygdepeng finns att hämta på Sollerö Sockenkontor eller ladda ner här Ansökningsblankett Bygdepeng

Bygdepengen skall användas till främjande av projekt eller gemensamhetsanläggningar som är positiva för utvecklingen inom Sollerö Socken. Bidrag skall inte ges till projekt som normalt ingår i kommunala åtagande. Kriterier:

 • Föreningar med organisationsnummer och säte inom Sollerö Socken kan söka bidrag som skapar förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt.
 • Bidrag ges till projekt och aktiviteter som är nyskapande- ej för att driva en förenings dagliga verksamhet.
 • Vi prioriterar insatser som riktar sig till en bred målgrupp.
 • Samverkan med en eller flera aktörer prioriteras.
 • Egen insats som arbete eller i form av pengar är en förutsättning
 • Medfinansiering av andra är en styrka
 • Ansökan kan ske löpande och behandlas ca 4 ggr/år

Till ovanstående ansökan bifogas en kortfattad aktivitetsbeskrivning, max två A4-sidor. Den skall innehålla:

 •  Vilka aktörer samverkar
 •  Målgrupp
 •  Hur aktiviteten skall genomföras
 •  Tidsplan /arbetsplan
 •  En enkel, men väl specificerad kostnadskalkyl, där även ansökan om bidrag från andra finansiärer redovisas

En kortfattad redovisning och en utvärdering skall lämnas in senast 3 månader efter det att projekt eller aktiviteten genomförts. Ej utnyttjade medel ska återbetalas!

Välkommen med er ansökan, Ansökningar lämnas in på Sockenkontoret, Sollerö Kommunalhus eller skickas till:

Sollerö Sockenförening
Box 1
792 05 Sollerön

E-mail skickas till: info@solleron.se

VINDGRUPPEN – Sollerö Sockenförening och Sollerö Hembygdsförening