Bygdepeng

Att söka Bygdepeng från vindkraften

Ansökningsblankett att söka bidrag från Bygdepeng finns att hämta på Sollerö Sockenkontor eller ladda ner här Ansökningsblankett Bygdepeng

Vi ser helst att ni skickar ansökan med e-post.

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamhetsanläggningar som är positiva för utvecklingen inom Sollerö Socken. Bidrag ska inte ges till projekt som normalt ingår i kommunala åtaganden. Kriterier:

 • Föreningar med organisationsnummer och säte inom Sollerö Socken kan söka bidrag som skapar förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt.
 • Bidrag ges till projekt och aktiviteter som är nyskapande- inte för att driva en förenings dagliga verksamhet.
 • Vi prioriterar insatser som riktar sig till en bred målgrupp.
 • Samverkan med andra aktörer prioriteras.
 • Egen insats som arbete eller i form av pengar är en förutsättning
 • Medfinansiering av andra är en styrka
 • Ansökan kan ske löpande och behandlas ca 4 ggr/år

Till ovanstående ansökan bifogas en kortfattad aktivitetsbeskrivning, max två A4-sidor. Den skall innehålla:

 • Vilka aktörer samverkar
 • Målgrupp
 • Hur aktiviteten skall genomföras
 • Tidsplan /arbetsplan
 • En enkel, men väl specificerad kostnadskalkyl, där även ansökan om bidrag från andra finansiärer redovisas

En kortfattad redovisning och en utvärdering skall lämnas in senast 3 månader efter det att projekt eller aktiviteten genomförts. Ej utnyttjade medel ska återbetalas!

Välkommen med er ansökan! Lämna den på Sockenkontoret, Sollerö sockenhus eller skicka den till:

Sollerö Sockenförening
Budgatu 2
792 90 Sollerön

eller skicka till: info@solleron.se

VINDGRUPPEN – Sollerö Sockenförening och Sollerö Hembygdsförening

Bidrag

ÅrFöreningÅtgärdCa TotalSöktBeviljat
6 923 730 kr1 605 715 kr1 158 590 kr
2017Utanmyra BystugeföreningMålning bystuga44 125 kr34 125 kr20 000 kr
2017Sollerö SockenföreningEtablering av servicepunkt35 000 kr15 000 kr15 000 kr
2017Sollerö SockenföreningUtrustning lägenhet i Sockenhuset18 000 kr15 000 kr15 000 kr
2017Sollerö SchackklubbInköp av spelutrustning5 000 kr5 000 kr3 000 kr
2017Sollerö Barnkörer/Mora försKörresa för barn50 000 kr15 000 kr10 000 kr
2017Sollerö HembygdsföreningUndersökning kultplats15 000 kr15 000 kr9 000 kr
2017Mångberg-Holens FäbodlagRestaurering trösklada384 000 kr10 000 kr10 000 kr
2017Kulturföreningen EjnarPäng å skalus260 000 kr5 000 kr5 000 kr
2017Kulturföreningen AmbraVinterkonsert 2017100 000 kr5 000 kr3 000 kr
2017Kulturföreningen AmbraBryggdans60 000 kr10 000 kr5 000 kr
2017Gesunda BystugeföreningUpprustning bystuga215 000 kr65 000 kr35 000 kr
2017Bengtsarvets byalagFörbättringar vid Ångbåtsbryggan70 000 kr20 000 kr10 000 kr
2016Sollerö ÅldringsfondHjärtstartare till Stoltgården13 900 kr7 000 kr7 000 kr
2016Sollerö SockenföreningEtablering av Sollerö Sockenhus165 000 kr75 000 kr75 000 kr
2016Sollerö HembygdsföreningBlästerugn på hembygdsgården50 000 kr15 000 kr15 000 kr
2016Kören StöttepelarnaSångpedagog10 000 kr5 000 kr3 000 kr
2016Kulturföreningen AmbraVinterkonsert i kyrkan 2016100 000 kr6 000 kr5 000 kr
2015Utveckling Sollerön/SockenfIntegration Visit Sollerön22 000 kr22 000 kr22 000 kr
2015Sollerö SockenföreningIntresseanmälningar för fiber20 000 kr10 000 kr10 000 kr
2015Sollerö KonsumentföreningHjärtstartare16 500 kr8 250 kr8 250 kr
2015Sollerö IdrottsföreningSolleröloppet, SM, USM, ParaSM Cykel150 000 kr50 000 kr15 000 kr
2015Sollerö HembygdsföreningDigitalisering av textilsamlingen55 000 kr55 000 kr30 000 kr
2015Sollerö Hembygdsförening100-årsjubileum80 000 kr50 000 kr45 000 kr
2015Ryssa Ekunemiska FöreningRenovering och handikappanpassning290 000 kr100 000 kr30 000 kr
2015Ryssa byföreningFiberanslutning Ryssa bystuga29 915 kr15 000 kr15 000 kr
2015Kulturföreningen AmbraVinterkonsert i kyrkan 2015120 000 kr10 000 kr5 000 kr
2015Kulturföreningen AmbraRock- och Bluesfestival120 000 kr10 000 kr8 000 kr
2014Sollerö SockenföreningVinterkonsert i kyrkan60 000 kr10 000 kr8 000 kr
2014Sollerö HemslöjdsföreningBoken om Sollerödräkten, komplettering140 000 kr10 000 kr10 000 kr
2014Sollerö HembygdsföreningBord mm13 000 kr10 000 kr10 000 kr
2014Sollerö HembygdsföreningGräsklippare25 000 kr20 000 kr15 000 kr
2014Sollerö HembygdsföreningFolder om vikingagravarna10 000 kr10 000 kr10 000 kr
2014Ryssa byföreningRenovering samlingslokal(fd tröskladan)25 200 kr13 950 kr13 950 kr
2014Kulåra byalagGräsklippare40 000 kr25 000 kr25 000 kr
2014GesundakörenKörresa till Österrike130 000 kr60 000 kr15 000 kr
2014Bråmåbo byalagTak till samlingslokal/bystuga (fd trösklada)65 000 kr45 000 kr30 000 kr
2013SollerökörenKörresa till Rumänien tills m Skottlandskör148 000 kr30 000 kr15 000 kr
2013Sollerö ÄlgskötselområdeViltvård "Bondskog" - inventering 16 950 kr10 000 kr5 000 kr
2013Sollerö GolfklubbDikning i Söderviken35 000 kr23 000 kr11 500 kr
2013Gesunda MotionsklubbUpprustning och beslysning hockeyplan16 500 kr8 250 kr8 250 kr
2013Bodarnas ByalagUpprustning Rävnäs badplats29 000 kr25 000 kr15 000 kr
2012Sollerö SockenföreningUtrustning till sockenkontoret (kanon mm)11 000 kr11 000 kr11 000 kr
2012Sollerö IF CykelReklamvepa11 000 kr5 000 kr3 000 kr
2012Sollerö IFAnläggning av frisbeebana47 000 kr35 000 kr10 000 kr
2012Sollerö HemslöjdsföreningBok om sollerödräkten311 000 kr5 000 kr5 000 kr
2012Sollerö HembygdsföreningNy sockenfana10 000 kr10 000 kr10 000 kr
2012Sollerö GolfklubbTak över utslagsplatser51 500 kr32 000 kr15 000 kr
2012Sollerö FruktodlarföreningTrädkompl., trimmer mm för allén10 000 kr10 000 kr10 000 kr
2012Sollerö FiskvårdsföreningFiskecamp Gåstjärn112 000 kr30 000 kr15 000 kr
2012Ryssa byföreningCykel- och gångväg, komplettering19 400 kr9 900 kr9 900 kr
2012Ryssa ByföreningSimskola i Ryssa4 000 kr3 000 kr3 000 kr
2012Moldaviens VännerKulturbesök, komplettering9 000 kr5 000 kr1 500 kr
2012Moldaviens VännerKulturbesök från Moldavien124 000 kr59 000 kr15 000 kr
2012Föräldrakoop. FiliorumFöräldradriven förskola---10 000 kr10 000 kr
2012EmgartKurser, utställningar mm---5 000 kr5 000 kr
2012Bengstarvet ByalagRestaurering av magasin30 000 kr15 000 kr10 000 kr
2011Utveckling SollerönFörstudie turistprojekt110 500 kr6 000 kr3 000 kr
2011Sollerö TuristföreningBroschyr Välkommen till Sollerön40 000 kr10 000 kr10 000 kr
2011Sollerö HembygdsföreningSkolproj./Beredn av yllehalsdukar5 740 kr5 740 kr5 740 kr
2011Mångberg-Holens FäbodlagRestaurering av Mångbergssågen500 000 kr80 000 kr80 000 kr
2011EmgartInformationsskyltar2 500 kr2 500 kr2 500 kr
2011*SoolÖenTryckning av hembygdsboken55 000 kr5 000 kr5 000 kr
2011*Sollerö TuristföreningBroschyr Välkommen till Sollerön---5 000 kr5 000 kr
2011*Sollerö KyrkaMässhake30 000 kr5 000 kr5 000 kr
2011*Sollerö IF CykelCykel SM och Solleröloppet300 000 kr10 000 kr10 000 kr
2011*EmgartVerksamhetsutveckling10 000 kr10 000 kr5 000 kr
2010SolleröSockenföreningStrandstigen Kulåra-Söderviken18 000 kr15 000 kr15 000 kr
2010Sollerö SockenföreningNy Bensinmack1 100 000 kr100 000 kr100 000 kr
2010Sollerö IF FotbollTröjor och mål till ungdomsfotbollen55 000 kr10 000 kr10 000 kr
2010Sollerö HembygdsföreningRestaurering av Flinthärbret95 000 kr15 000 kr15 000 kr
2010Sollerö HembygdsföreningGravfältet; stigen, foldrar mm95 000 kr59 000 kr59 000 kr
2010Sollerö HembygdsföreningTextilmuseet (Leaderproj)400 000 kr25 000 kr25 000 kr
2010Ryssa ByföreningCykel- och gångväg Gesunda-Ryssa105 000 kr45 000 kr45 000 kr

*) Övertagit från Gemensamhetsskogen

© Copyright - Sollerö sockenförening | tnaas