Hej Turist! Här finns Solleröbladet och Sommarprogrammet 2018!

Vill du ha turistinformationsbroschyrer och info om Solleröbygden?

Här finns Solleröbladet:
Finns i foajén på Sockenhuset och på Sollerö Konsum!

Här finns Sommarprogrammet 2018:
Sommarprogrammet 2018 och turistbroschyrer finns att få på Sollerö Konsum!
På Sollerö Camping finns också Sommarprogrammet 2018 m.m.

Anslagstavlor finns i Sockenhusets foajé och utanför Sockenhuset med affischer om vad som händer i socknen i sommar.

SOLLERÖ SOCKENFÖRENING
Turistgruppen

2018-07-06 12.15