Kulturföreningen EJNAR

Kulturföreningen Ejnars syfte är att möjliggöra kulturupplevelser i Dalarna med Sollerön som bas.
Arbetet präglas av kvalitet, mångfald, tolerans, skratt och eftertanke.

Observera att medlemskap krävs för att besöka våra medlemskvällar.
Du måste betala detta senast dagen innan medlemskvällen du tänker besöka.
Medlemskap kan inte lösas i entrén.

Övriga evenemang är öppna för alla.

Välkommen till vår webbplats: www.kulturejnar.se

E-post: info@kulturejnar.se

Sälens samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen förvaltar följande skogsbilvägar:
Gesunda ga:2 Sälenvägen, norra delen, från Gesunda till Lokberget/ ”Sparbössan” och Rossbergsvägen.
Gesunda ga:42 Bosbergsvägen.
Gesunda ga:43 Borrbergsvägen.

Kontakt:
Kisti Mats, ordförande: Tel. 070-397 17 43

Föreningens adress: Gesundavägen 91, 792 90 Sollerön
E-post: info@salenvagen.se
Hemsida: www.salenvagen.se

Sollerö Vävstuga Emgart

Kontaktperson: Britt Bäckström
Postadress: 792 90 Sollerön
Besöksadress: Sollerövägen 18 (mitt emot kyrkan i Företagarhuset på
Solleröns lokaler)
Telefon 0250-229 14
Mobil 070-490 81 63

Måndagen den 3 mars (030303) bildades den ideella föreningen EMGART  (Sollerömål och betyder ”tillverkat av händer).

Vi vill med föreningen ”bevårå å för vidare ållt vir aum fändji lära våss” bevara och föra vidare Solleröns hantverkstraditioner, vårt kulturarv.

Sollerö Vävstuga Emgart är en ideel förening. Här finns 30 vävstolar uppsatta med olika vävar; plädar, gardiner, trasmattor, förlåtar, magder, dräktschalar, ranor gubbatäcken, löpare, tabletter.

Som medlem i EMGART kan du både sätta upp din egen väv och få hjälp i våra lokaler. Du har också möjlighet att gå kurs i vävning. Ingen tidigare erfarenhet i vävning behövs.

Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss och se vad som tillverkas.

Sollerö Sockenförening

Sollerö Sockenförening

Verka för gemenskap och samarbete i bygden samt utveckling av bygdens gemensamma intressen.
Postadress:
Sollerö Sockenförening
Budgatu 2
792 90 SOLLERÖN

Besöksadress:
Sollerö Sockenkontor,
Sollerö Sockenhus
Budgatu 2
SOLLERÖN

E-post: info@solleron.se
Solleröns hemsida: www.solleron.se

Sockenkontoret
Sollerö Sockenhus
tel. 0250-225 48

Sollerö Pensionärsförening

Kontaktperson: Franz Larsson
Adress: Silvkannvägen 4
Postadress: 792 90 Sollerön
Telefon: 0250-221 94

Sollerö Pensionärsförening är en fristående förening, politiskt och religiöst neutral.

Vi har många aktiviteter som:
handarbetsträffar, gymnastik, studiecirklar, boulespel.

Sollerö Idrottsförening

Sollerö IF
Box 7
792 05 Sollerön

Tel/fax: 0250-225 25
E-post: info@solleroif.se
Hemsida: www.solleroif.se

Sollerö Hushållningssällskap

Verkar för en levande landsbygd, ett aktivt företagande och starkt förtroende mellan jordbrukets producenter och konsumenter. Hushållning med naturresurser är grunden för all verksamhet.

Kontaktperson: Mats Wik, ordf.
Adress Utanmyrav. 76
Postadress 792 90 Sollerön
Telefon 0250-224 62

E-post matsg.wik@telia.com
www www.hush.se/mitt/

Hushållningssällskapet bedriver lokal verksamhet inom Hushållninssällskapet Dalarna Gävleborg.

Som medlem får du bland annat:
– Delta i gillets verksamhet
– Vår medlemstidning med 5 nr per år
– Möjlighet att påverka landsbygdsutvecklingen
– Delta i olika aktiviteter, t ex resor, fester, kulturprogram, fält- och gårdsvandringar.

Sollerö Hushållningssällskap har en egen styrelse. Kontakta gärna ordföranden om Du har förslag på aktiviteter eller synpunkter på verksamheten.

Sollerö Hembygdsförening

Hembygdsgård med samlingar, sommarservering, vandringsled

Kontaktperson: Anders Berg
Adress: Nygärdsvägen 5
Postadress: 792 90 Sollerön

Hembygdsgården i 1700-tal allmogestil
11 byggnader samt skvaltkvarn. Utgångspunkt för vandringsled över vikingagravfält. Samlingarna omfattar byggnader, redskap och verktyg (Kategori bygdemuseum).
Besöksadress: Bengtsarvet, Sollerön.

Sollerö textilsamling
Innehåller dräktdelar, band, vepor m.m.
Besöksadress: Ligger i Företagshuset mitt emot Sollerö kyrka

http://www.sollero-hembygd.se/

Övrigt: Programverksamhet, Årlig hembygdsbok Sool-Ön

Sollerö Golfklubb

Sollerö Golfklubb
Soldvägen 134
792 90 Sollerön

Tel 0250-222 36
Fax 0250-228 54

E-post info@solgolf.se
Hemsida www.solgolf.se

Sollerö Gemensamhetsskog

Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening förvaltar fastigheterna Bengtsarvet s:1 och Mångbrofastigheten, Gesunda 159:1

Kontaktperson 
Se länken: http://www.soldskog.se

Det viktigaste skälet till att bilda Sollerö Gemensamhetsskog var att bönderna ville skapa resurser för att täcka kostnader för åtgärder till deras gemensamma nytta. Delägarna har under de senaste åren även

Sollerö Fruktodlarförening

Fruktodlarföreningen

Kontaktperson:
Hans Persson
Slalomvägen 20,
Sollerön
Mobil 070-321 17 59

Föreningens styrelse år 2017:
Ordinarie:

Ordf. Bengt Lindborg, 0730-87 52 81
Kassör Hans Persson, 070-321 17 59
Sekr. Eva Blomkvist Ström, 070-282 44 41
Sofia Öhrn, 070-282 79 71
Gerd Hallén, 070-305 91 17
Britt-Marie Nilsson, 072-703 58 58
Sven Englund 070-214 16 47

Välkommen att bli medlem och stöd bevarandet av ett unikt kulturarv
Sollerö fruktodlareförening, pg 111391-9 medlemsavgift 60:- . Ange namn och adress.

Föreningen verkar för att bevara den 3 km långa äppelträdallén som består av mer än 230 träd och ca 30 lika sorter.

På 1910-talet bildades Sollerö Planteringssällskap av eldsjälar som Bälter Anders och Håll Nils Mattson m.fl. Under deras ivriga ledning startades plantskolor, man beställde och planterade mängder av fruktträd, gick på ympkurser och lärde sig beskära träd. Omfattningen av verksamheten kan man förstå, när man läser i Håll Nils dagbok, att han på våren beskar över 400 träd bara i Gruddbo. Andra medlemmar av föreningen beskar liknande mängder träd i de andra byarna. Sollerön var som ett blommande hav på vårarna och folk vallfärdade hit.

Under en tid fick varje konfirmand ett eget äppelträd och år 1923-24 planterades den stora äppelträdsallén som sträcker sig över hela Sollerön. Åren gick och eldsjälarna blev gamla, aktiviteterna mattades av inom föreningen. Fruktodlarna på ön fick själva överta ansvaret för sina fruktträd. Träden i allén blev också långsamt äldre, många murknade ner och togs bort och i slutet av 1900-talet var det bara glesa rader av träd kvar i den forna allén. År 1995 tog Sollerö sockenförening, med Axel Bohm som arbets­ledare, beslut om att återplantera den gamla äppelträdsallén. Ett stort insamlingsarbete började där folk fick betala en viss summa för varje träd. Det gick förvånansvärt fort att få pengar till de 230 träd som behövdes för sträcka Bengtsarvet i norr till Gruddbo i söder.

Minst 230 träd och över trettio sorter! Sommar-, höst- och vinteräpplen! Astrakan, Melba, Oranie, Åkerö, Raike, Transparente Blanche, Antonovka och många, många flera. Vid varje träd sattes det upp en skylt med namn på den som skänkt pengar till just det trädet och sortens namn. Tyvärr var inte skyltarna gjorda i ett tillräckligt hållbart material, så nu kan du istället läsa på en informationslapp som är fäst på trädet om sort och egenskaper.

Sollerö Fruktodlareföreningen är sedan återplanteringen ett aktivt sällskap som sköter om träden i allén och ordnar arbetsdagar och gemensamma beställningar av fruktträd varje år. Det är ett äventyr att plantera en allé med äppelträd. Stora mängder sorkangrepp har tagit livet av många fina träd. En del träd växer bra och andra vill inte alls. Kanske beror det på att de är känsliga för bilarnas avgaser och annan påverkan som följer med omfattande biltrafik. Något som träden i den gamla allén inte behövde bekymra sig om. Om du går längs allén, kan du se hur olika träden växer. Varje träd behöver sin särskilda omsorg och tillsyn för att det ska bli en del i en jämnt växande allé.

– Välkomna att vandra i Sveriges längsta äppelträdsallé!
– På våren kan du njuta av blomningen.
– Under sommaren kan du se de olika äppelsorterna långsamt mogna fram.
– På hösten kan du aktsam och med måtta ta ett äpple och smaka på någon särskild sort som du är nyfiken på.

Gesunda Bystugeförening

Kontaktperson: Ninna Lundin
Adress: Borstnäsvägen 20
Postadress: 792 92 Mora
Mobil: 0729-119 399
E-post: hefo@telia.com
Besöksadress: Gesunda bystuga Bengtsvägen 3

Bystugeföreningen har även en minnesfond som kan användas till uppvaktningar, begravningar m.m.

Bystugan uthyres till fester, dop, födelsedagar, bröllop m. m. för ca 60 personer
Uthyrning och information:
Bos Anna Howard
Mobil: 073-678 13 74

Föreningen Moldaviens Vänner

Föreningen ordnar resor med studiebesök på olika institutioner, skolor, barnhem etc. även vinprovningar m.m. Samlar även in pengar till olika familjer i Moldavien.
Kontakter: Birgit Stenberg
0250-22218, 070-3439802
email: naverboden@telia.com
Berit Andersson 0250-22562

Sollerö Fiskevårdsområdesförening

Sollerö Fiskevårdsområdesförening

Kontakt
Är det något du undrar om vårt arbete i föreningen, våra sjöar eller något annat som rör föreningen kan du kontakta oss genom att mejla oss på adress: soldfvof@gmail.com

Sollerö Fiskevårdsområde informerar:
Välkommen att fiska i våra vatten, vilka omfattar ett 60-tal sjöar och vattendrag.
Försäljningsställen av fiskekort,medlemskort och turistkort finns på följande platser:
Sollerön, Gesunda, Ryssa, Mora Turistbyrå, Kättbo, Gävunda och Dala-Järna.

Det finns tre ´Put And Take´ vatten. Ett där endast flugfiske är tillåtet.

Vid Gåstjärn finns en fiskestuga,(eldpallkoja), för uthyrning till företag, föreningar m.fl. Kontakta: Nilsåke Sundqvist, tel. 0250-226 71, Mobil 073-092 26 71 eller Hasse Johnson 070-207 07 23 för vidare information.

http://www.sollero-fvof.se/