Sollerö kyrka: Högmässa

Trettondag Jul
Högmässa
Lördag 6 januari 2018 kl. 11.00–12.00 i Sollerö kyrka
Lars-Åke Palm, Britt-Inger Nilsson

SVENSKA KYRKAN
Mora församling