Musikgudstjänst i Sollerö prästgård

Söndag 19 november 2017 kl. 11.00
Musikgudstjänst i Sollerö prästgård 
Läsarsånger, kyrkokören
Kaffe (Kyrkliga arbetskretsen)

SVENSKA KYRKAN
Mora församling