Musikgudstjänst på Stoltgården

Musikgudstjänst på Stoltgården, Sollerön.
Tisdag 26 december kl. 11.00–12.00.
Lars-Åke Palm, Britt-Inger Nilsson, Stöttepelarna.

SVENSKA KYRKAN
Mora församling