Kulturföreningen Ejnar: Årsmöte

ÅRSMÖTE
för medlemmar av Kulturföreningen EJNAR
Söndag 21 januari 2018 kl. 16.00 i Sockenhuset
Fika serveras!
Varmt välkomna!