Sockenhuset: Arbetet fortskrider i huset

Arbetet fortskrider i Sockenhuset
Arbetena fortskrider i Sollerö Sockenhus(fd. Sollerö kommunhus). Lärka-salen(f.d. A-salen) är nu färdigmålad. Gymnasiets målarprogram fortsätter nu med målningsarbeten i västra trapphuset och till veckan i en uthyrningslokal i källaren.

Vidare ska den gamla driftsutrustningen i f.d. Civilförsvarets huvudledningscentral för Ovansiljan i Sockenhuset skrotas ned och köras bort. Bland annat all el-, signal- och telekabel. Vidare VA-rör, hydrofor, varmvattenberedare, expansionskärl m.m.

Sedan ska fläktsystemet byggas om i källare och därefter på vinden för att kunna köra retur på frånluften för att minska på bränslekostnaderna.

SSF – Husgruppen

2018-03-07 15.30