Mer i plånboken för fattigpensionärer

Pensionärerna som har det sämst ställt har utlovats ett rejält tillskott. Nu föreslås ett tillägg till garantipensionen på upp till tusen kronor. Socialdepartementet är nu klart med ett utredningsförslag som pensionsgruppen ska förhandla om.

Även de som har en låg inkomst vid sidan av garantipensionen omfattas. Tanken är att tillägget ska grundas på deklarerad inkomst från föregående år.

Ett annat förslag är att taket för hur högt bostadstillägg man ska kunna få höjs från 5.560 till 6.200 kronor.

2018-02-13 11.45