Förseningar i tågtrafiken: Borlänge-Örebro

Det kommer bli förseningar i tågrafiken mellan Borlänge och Örebro under dagen.
Orsaken är ett fordonsfel på sträckan vilket gör att man måste köra med enkelspårsdrift på sträckan Kumla-Örebro.
Bland annat påverkas stationerna Borlänge och Ludvika.

2018-02-13 11.05