Region Dalarna tycker till om transportmiljarder – tycker bl.a. att finansieringen av Förbifart Yttermalung måste bli ett nationellt ansvar

Nu har Region Dalarna lämnat sina åsikter om den nationella transportplanen. Ungefär en miljard planeras att gå till projekt som rör Dalarnas vägar och tågtrafik. Det är över 600 miljarder kronor som ska fördelas i landet för satsningar på vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart.

Nationella transportplanen prioriterar Dalarna alltför dåligt. Det menar Region Dalarna i sitt remissvar till regeringen.
– För att komma upp i det som vi redan varit överens om skulle exempelvis Dalabanan behöva i runda slängar 300 miljoner mer än vad som föreslås för planperioden, säger ordförande Abbe Ronsten(S) till dt.se.

Region Dalarna Dalarnas ledning, Direktionen, kräver nu mer statliga satsningar på vägar, tåg och infrastruktur i länet. Trafikverkets förslag till nationell transportplan för 2018-2029 skulle kunna hämma länets utveckling.
– Ja, det bidrar då inte. Dalarna är ett stort export- och besöksnäringslän som bidrar stort till landets utveckling. Då måste också kommunikationerna fungera. Det är viktigt att arbetskraft, studerande, besökare och varor kan komma in och ut. Nu föreslås vi få mycket mindre del av den Nationella transportplanen än vad vi hoppades på, säger han.

Region Dalarna menar att finansieringen av satsningar på E16/RV66 förbi Yttermalung måste bli ett nationellt ansvar. Satsningen kostnadsberäknas till totalt 350 miljoner.
– Vi har inte råd att finansiera detta från vår länsplan. Det är en nationell stam- och Europaväg och bör därför vara ett statligt ansvar. I Trafikverkets förslag till nationell plan så förbises detta helt, säger han.

FAKTA – Dalarnas prioriterade områden i remissvaret till regeringen
• Dalabanan – länet har även skickat in en gemensam remiss med övriga regioner och län längs Dalabanan – Region Uppsala och Region Västmanland, samt med Dalabanans intressenter.
• E16 Borlänge-Djurås.
• E16 Förbi Yttermalung – att satsningen prioriteras in i nationell plan.
• E45 Vattnäs-Trunna – fastställs. Prioriterade åtgärder i stråk.
• Bergslagsbanan; snabbare genomförande av åtgärder i stråket väster om Vänern. Falun-Borlänge, Dalarnas ”Getingmidja”.
• Godsstråket genom Bergslagen; Storvik-Frövi, kapacitetspaketet läggs fast.
• Bergslagspendeln – funktionellt stråk.
• E 16 – gränsöverskridande stråkperspektiv Finland-Sverige-Norge (gränslänken Torsby-Kongsvinger).
• Rv 70-stråket (Sala-Simtuna).
• Rv 50 Bergslagsdiagonalen. Säkerställa hög funktionalitet i järnvägsnätet Ökade satsningar och medel till länsplanerna. Tillgänglighet på landsbygd. Stadsmiljöavtal. Flyget.
Fakta: Region Dalarna.

Lyssna på SR-intervjun: (1:37 min) Dalarna tycker till om transportmiljarder

2017-12-07 12.00