Landsbygdsnytt Mora sn: Strömavbrott i Bonäs

Strömavbrott
Vid klockan 05.00-tiden på torsdagsmorgonen inträffade ett strömavbrott i Bonäs. Strömavbrottet orsakades av träd på elledningen. Klockan 08.28 var felet åtgärdat.
Maximalt berördes 383 kundanläggningar.

2017-12-07 11.10