Utställning Sockenhuset: Information och samråd – Förslag till kommunal avfallsplan Mora kommun

Information och samråd 

Förslag till kommunal avfallsplan
Mora kommun
Mora, Orsa, Älvdalen har i samverkan med övriga kommuner i Dalarna tagit fram ett förslag till Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen fastställs av respektive kommunfullmäktige och avses gälla för åren 2018 till 2022. Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med 30 november 2017.

Ambitionen med planen är att samhället i sin helhet ska ha ett tydligare fokus på hållbar konsumtion, förebyggande av avfall, ökat återbruk och materialåtervinning.

Förslaget finns tillgängligt 2 – 30 november under ordinarie öppettider på Mora kommunhus, Mora kulturhus, biblioteken Sollerön, Venjan och Våmhus samt på https://avfallsplandalarna.se/ där även synpunkter på förslaget kan lämnas. Synpunkter, märkta ”Avfallsplan”, kan även lämnas på mora.kommun@mora.se eller Mora kommun, 792 80 Mora. För frågor eller eget exemplar av planen, kontakta Mora kommun, Eva Larsson, 0250-261 52, eva.larsson@mora.se eller Nodava, Göran Brorsson, 0250-55 27 22, goran.brorsson@nodava.se

MORA KOMMUN

2017-11-02 09.00