Dags att lämna annonsmaterial till Solleröbladet!

Annonsering i Solleröbladet
E-post: hefo@telia.com eller tel. 072-911 93 99. Glöm inte meddela storlek på annonsen samt var fakturan skall skickas(inkl. adress).

Kommande nr av Solleröbladet (utgivning jämna veckor):
Nr 20 2017 utkommer 19 oktober, manusstopp söndagen den 15 oktober kl. 12.00.

Företag, Föreningar och Privatpersoner – Stöd utgivningen av Solleröbladet genom att annonsera!

SOLLERÖBLADET – en del av Sollerö Sockenförenings verksamhet!
Ninna Lundin